bord tuin2

Klachtenprocedure

Wij zijn wij per 1-1-2019 aangesloten bij de klachtenregeling van Klachtenportaal zorg. Wilt u een klacht indienen over de zorgboerderij? Neem dan de volgende stappen:

  • Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgboerderij
  • Komt u er samen niet uit? Dan kunt zowel u als zorgvrager als de zorgboerderij contact opnemen met Klachtenportaal zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
  • Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl  het klachtenformulier in

Voor meer informatie over de klachtenregeling:

Triggers